Pozostałe usługi

 

Obsługa podmiotów zagranicznych.

 

 

Pomoc w tworzeniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

 

 

Doradztwo podatkowe, finansowe i księgowe.

 

 

Pomoc w optymalizacji kosztów pracy podatnika i jego pracowników (dot. ZUS).

 

 

Prowadzenie odwołań od decyzji aparatu skarbowego - Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowej.

 

 

Kontrola finansowa i podatkowa na wewnętrzne potrzeby jednostki pod kątem prawidłowości rozliczanych podatków oraz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

 

Rozliczanie zeznań rocznych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

 

Biznes plany do kredytów gospodarczych i konsumpcyjnych.

 

 

Pomoc w windykacji należności.

 

 

Badanie i ocena (doradztwo) zakupowanych przez klientów istniejących już spółek prawa handlowego.

 

 

Przygotowywanie umów dotyczących działalności gospodarczej oraz wniosków kredytowych i biznes planów.

 

 

Przygotowywanie umów oraz wniosków kredytowych i biznes planów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


 

Pośrednictwo finansowe - pomoc w zawieraniu umów leasingowych.